Mevrouw de Vries is een vrouwenkoor dat in 1980 is begonnen als gemengd koor ‘Roet in het eten’. Toen zong het koor voornamelijk strijdliederen tijdens demonstraties en andere politieke activiteiten.

In oktober 1984, toen de laatste mannen vertrokken, besloten de vrouwelijke leden van dit koor om als vrouwenkoor verder te gaan. De vereniging Mevrouw de Vries werd opgericht. Zij werd de eerste feministe van Amersfoort en de leden van het koor waren haar “dochters”. Het koor verzorgde veel optredens in buurt- en vrouwenhuizen.

Door de jaren heen verdween het politieke karakter en werd de aandacht verlegd naar “mooi” zingen van meer­stemmige liederen. In eerste instantie gebeurde dit in de traditionele kooropstelling en vanaf bladmuziek.

Norien Siemons was meer dan 12 jaar dirigent (1998-2010) en heeft met veel enthousiasme het koor naar een hoger niveau getild .

Na verloop van tijd kreeg het koor meer aandacht voor presentatie. ‘Laten zien wat je zingt’ is het motto.

Hiervoor wordt regelmatig een "specialist " ingehuurd waardoor de uitstraling en de presentatie van het koor verbetert .

De diverse lustrums werden gevierd met bijzondere concerten, o.a. in de AegtenKapel en het Zoinnehuis. Er zijn ook concerten georganiseerd met ander koren en musici. 

Marie Christien Overdulve is 5 jaar onze  dirigent geweest (2010-2015)

Vanaf 1 september 2015 is Alice Roes onze nieuwe dirigent.
 
Malgosia Fiebig is onze  pianist.